ප්‍රදර්ශනාගාර අලෙවි සේවක/සේවිකා

This & That (Pvt) ltd තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත21 ඔක් 4:24 පවමහරගම, කොළඹ

# රැකියා තනතුර : ප්‍රදර්ශනාගාර අලෙවි සේවක/සේවිකා
=====================

# සුදුසුකම්

වයස අවුරුදු 18-35 අතර කාර්යක්ෂම හා සුහදශීලී කාන්තා හෝ පිරිමි
ආකර්ශනීය වැටුප් සහ ප්‍රතිලාභ.
වැඩ කාලය පැය 8 හෝ 10 වන අතර ආරම්භය පෙ.ව. 8.30
පුහුණුව ලබාදේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


කර්මාන්ත:
විකුණුම් සහ සිල්ලර විකුණුම්
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය:
www.thisandthat.lk
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්