පර්චස් 30 ඉඩමක් විකිනීමට

Ranga විසින් විකිණිමට 2 සැප් 9:48 පවකෑගල්ල, කෑගල්ල

රු 2,250,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


පර්චස් 30 ඉඩමක්
පර්චස් 1 රැ 75000 ක් වෙි
ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුනලා
විදුලිය වතුර ඇත
නිරවුල් ඔප්පු
කෑගල්ල නගරයට විනාඩි 20
වෙනත් ප්‍රදේශයක පදිංචිය නිසා විකිනේ

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
මිනුවන්ගමුව කෑගල්ල
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
30.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0775781330
 • 0779206590
 • 0789989083

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න