ප්‍රාදේශීය ව්‍යාප්ත නිලධාරීන්

Sell Fast | Aradanas දැන්වීම් ආයතනයr සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත18 නොවැ 10:39 පෙරවරුහෝමාගම, කොළඹ

# තනතුර - ප්‍රාදේශීය ව්‍යාප්ත නිලධාරීන්
==========================

කොළඹ හා ප්‍රාදේශීය කාර්යාල සඳහා ප්‍රාදේශීය ව්‍යාප්ත නිලදාරීන් බඳවා ගැනීම් .

# සුදුසුකම් -

විද්‍යා අංශයෙන් උසස්පෙළ සමත් හෝ ඉහලට

මුලික වැටුප 35000/=

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා අයදුම් කරන්න.


වැටුප:
රු 35,000 මසකට
කර්මාන්ත:
ආයතනික කළමණාකරනය සහ ව්‍යාපාර විශ්ලේෂණය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න

මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න