පොල්ගහවෙලින් අනගි ඉඩමක්

Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට22 සැප් 1:32 පවපොල්ගහවෙල, කුරුණෑගල

රු 11,600,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


පොල්ගහවෙල දුම්රිය ස්ථානයට විනාඩි පහකින් ළගා විය හැකි මධ්‍යමහා විද්‍යාල පාරේ පර් 58 ක අනගි ඉඩමක් විකිණීමට පර් 1ක් ලක්ෂ දෙකයි. බ්‍රෝකර්වරැ අනවශ්‍යයි.


ඉඩම් වර්ගය:
වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
58.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0712897866

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama

Authorized ikman.lk agent in Ragama


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න