පොල් ලෙලි කැලි කපන මැෂිම

sajithnuwan විසින් විකිණිමට25 අගෝ 9:26 පවකුරුණෑගල, කුරුණෑගල

රු 85,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


කුඔුක්ගැටේ ඇත කිසිම දොසයකින් තොරව වැඩකරනු ලැබේ ඔබට අවශ්‍ය විදිහටලෙලි කැබලි සයිස් එකට වෙනස් කලහැක

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
  • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
  • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

  • අසාමාන්‍ය මිල
    -අමතර ගෙවීම
    අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
    -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්