ප්ලාස්ටික් මල් පෝචිචි

shaluka sandaruwan විසින් විකිණිමට26 නොවැ 10:24 පෙරවරුතංගල්ල, හම්බන්තොට

රු 20

ගිවිසගත හැකි මිල


විවිධ මෝස්තර වලිත් යුත් ඉතාමත් අනර්ඝ තත්වයේ මල් පෝචිචි ඉතාමත් අඩු මිලට නිවසටම ප්‍රවාහන කරදෙනු ලැබෙි.ප්‍රමාණය අනුව මිල ගනන් වෙනස්වනු ඇත.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අන්දම:
අලුත්
භාණ්ඩ වර්ගය:
උද්‍යාන උපකරණ
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0774535742

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න