පකිස්තාන්,ඉන්දියන් කොන්ඩ,සුදු ආර පරවියන්

sandun විසින් විකිණිමට21 ඔක් 8:39 පෙරවරුගාල්ල, ගාල්ල

රු 8,000

පැය8කට වැඩි ,ඉන්දියන් කොන්ඩ මහ ජෝඩු,සුදු ආර, පකිස්තාන් පැය 10 ට වැඩි.පුල්ලි ඉන්දියන්,අලු ඉන්දියන් පරවින්ද විකිනිමට ඇත


සත්ව වර්ගය:
පක්ෂීන්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0778328251
 • 0778413613

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්