පිටි අනන යන්ත්‍ර

SURAKA විසින් විකිණිමට24 නොවැ 6:03 පවමීගමුව, ගම්පහ

රු 89,990

1. මල නොබදින වානේ නිමාවෙන් යුත් මිශ්රාන බදුන .
2. ඉහල කාර්යක්ෂමතාව .
3. මෝලියේ ස්වභාවය අනුව විවිධ ගියර් සිමාවන් .
4. මිල අඩුම බේකරි නිෂ්පාදන .


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0773556642
 • 0703774211

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්