පිලියන්දල නිවස ව්කිනීමට ඇත.

මිලින්ද විසින් විකිණිමට11 ඔක් 12:56 පවපිළියන්දල, කොළඹ

රු 4,800,000

නිවසට පිටතින් කඩ කාමරයක්,සාලය,කාමර 2,කෑම කාමරයක්,කුස්සියක්,නාන කාමර 2,සාලය ටයිල්,වාහනයක් දැමීමේ පහසුකම් සහිත සම්පුර්න සිවිලිම් සහිත නිවස විකිනීමට ඇත.


ලිපිනය:
227/1,ගැඩබුවාන පාර,මිරිස් වත්ත,පිලියන්දල.
කාමර:
2
නානකාමර:
2
ප්‍රමාණය:
20.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
5.8 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0765530780

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්