පිලියන්දල දම්පෙ පාර ඉඩම විකිණීමට

I Stanly House & Property සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට10 ඔක් 11:10 පවපිළියන්දල, කොළඹ

රු 2,850,000

255 පිලියන්දල ගල්කිස්ස පාරෙ සුවාරපොල හන්දිය සිට km 1.5 දුරින් දම්පෙ පාරෙ delthara ඉඩම පිහිටා තිබෙ දම්පෙ බස් පරට මිටර් 200

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
පිලියන්දල දම්පෙ පාර
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0786480557

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න

මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න