පෙරපාසල ( nursery )

fathima විසින් විකිණිමට13 ඔක් 1:52 පෙරවරුවැල්ලම්පිටිය, කොළඹ

රු 1,000

අප පෙර පාසලෙහි වයස අවුරුදු 3 - 5 දක්වා ලමුන් හට සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙමළ ගනිතය විශයන් ඇතුළු විශයන් ඉගැන්වීම් සිදු කෙරේ . මෙයට අමතරව අත්වැඩ ගායන මොලය වර්ධනය වන ක්‍රීඩා සඳහා ඔබ දරුවා යොමු කරන්නෙමු. ( ඇතුලත් වී ම නොමිලෙ.... සීමිත ලමුන් ගනනක් පමණක් ඇතුලත් කෙරේ. ) දැන් ම ලියාපදිංචි වන්න.
Nursery available for age limit (3-5 ) students. We are teaching all three languages and maths, music, handcraft etc..... ( admission free... limited seets available . rejister now....


අමතර ඉගැන්වීම් වර්ග:
පුද්ගලික ටියුශන් පන්ති
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0755046207

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්