පෙදරේරුවරුන් - ශ්‍රී ලංකා

Private Poster තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත 7 නොවැ 3:42 පවකොළඹ 3, කොළඹ

# තනතුර : පෙදරේරුවරුන් - ශ්‍රී ලංකා
=======================

පලපුරුදු පෙදරේරු වරුන් අවශ්‍යකර තිබේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


වැටුප:
රු 2,500 දිනකට
කර්මාන්ත:
සාමාන්‍ය කුලී වැඩ
රැකියා වර්ගය:
කෙටි කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0777719954

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්