පාවිච්චි කරන ලද බේබි කොට්

samanthi විසින් විකිණිමට 4 නොවැ 3:50 පෙරවරුමතුගම, කළුතර

රු 9,000

වසරක් පාවිච්චි කර ඇත .හොඳ තත්වයේ ඇත.වැඩිවිස්තර සදහා අමතන්න


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
ලිංගය :
ගැහැනු පිරිමි දෙපක්ෂයටම යෝග්‍ය
භාණ්ඩ වර්ගය:
ළදරු භාණ්ඩ
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0773495892

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න