පාවහන් නිෂ්පාදනය සඳහා ඕඩර් බාර ගනු ලැබේ

තිළිණ සඳුන් විසින් විකිණිමට 1 සැප් 8:56 පෙරවරුරත්නපුර, රත්නපුර

රු 350

ගිවිස ගත හැක


විවිධ මාදිලියේ කාන්තා හා පිරිමි පාවහන් වර්ග ඉතා අඩු මුදලකට නිෂ්පාදනය කර දෙනු ලැබේ (අඩි උස හා සාමානයය කාන්තා පාවහන් වර්ග)

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


සේවා වර්ගය:
සාමාන්‍ය
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0711838019
 • 0721888969
 • 0715293064
 • 0770630902

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න