පාරිභෝගික සේවා සහායක (පිරිමි/කාන්තා)

Diligent Consulting Group (Pvt) Ltd විසින් පළකර ඇත 1 දෙසැ 11:04 පෙරවරුකුරුණෑගල, කුරුණෑගල

දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ මුල්‍ය ආයතනයක පහත දක්වා ඇති ශාබාවන්හි

# තනතුර : පාරිභෝගික සේවා සහායක (පිරිමි / කාන්තා)
========================
යන තනතුරු සඳහා ඇබැර්තු ඇත.
දඹුල්ල
කුරුණෑගල

# සුදුසුකම්
අ.පො.ස උ.පෙ සමත් වි තිබිම අනිවාර්ය වේ.

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

රු.16,000 - 20,000ත් අතර මුලීක වැටුපක් හා තවත් ප්‍රථිලාභ රැසක් හිමිවනු ඇත.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


කර්මාන්ත:
පාරිභෝගික සේවය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය:
www.diligent.com
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න

මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න