ඔබ O/L සමතෙක්නම් ජපන් යන්න

Surado Campus සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට25 ඔක් 4:21 පවපන්නිපිටිය, කොළඹ

රු 1,325,000

ජපානයේ ඉගෙන ගනිමින් මසකට රු:150000 සිට 200000 දක්වා උපයා ගැනිමට කදිම අවස්ථාවක්...
ජපන් භාෂාව පිලිබද මූලික දැනුමක් නොමැති සිසුන් හට අප ආයතනය තුලින් මාස 5 ක් වැනි කෙටි කලකින් ඔබගේ භාෂා දැනුම NAT N5 සමත් වීමෙ මටිටමට ගෙන එන්නෙමු.අර්ධ කාලීන රැකියා සඳහා සමිමුක පරීක්ෂණ වලට පෙනී සිටීමෙදි ඔබ විසින් පිලිතුරැ දිය යුතු ආකාරය අප විසින් ඔබට පුහුණු කරන අතර ජපානයට ඔබ ඇතුල් වීමෙන් පසු ඔබ හැසිරිය යුතු අකාරය, ජපාන‍යේ සාරධර්ම, ආචාර කල යුතු ආකාර යනාදියද, ලංකාව තුලදී කියාදෙනු ඇත.
*ජපන් භාෂා පුහුණුව පැය 180 සමිපූර්ණ කර තිබීම.
ගුවන්තොටුපොලේ සිට පාසැල් නේවාසිකාගාරය වෙත නොමිලයේ ප්රරවාහන පහසුකම් අප සතුව ඇත.
* ජපානයට පැමිණි පසු දෙමව්පියන් සමග සන්නිවේදනය පහසු කිරීම සඳහා Apple iPhone වර්ගයේ දුරකතන Free.( pay for monthly )
* විවිධ ක්ෂේත්රy යටතේ අර්ධකාලීන රැකියා (Part Time Job) අවස්තා ඇත.
We are Experienced Student Visa Consulting Company.
(අප හා සමිබන්ද වීමෙන් ඔබට මෙම සියලු පහසුකම් අත්විදිය හැක.)
2016 April ඇතුලත් වීමට බලාපොරොත්තු වන සිසුන් සදහා තව සිමිත දින ගනනක් තිබෙන බැවින් අදම අමතා Register වන්න.
Study Japanese in Japan while working PartTime Job.


සේවා වර්ගය:
සංචාර සහ චාරිකා
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777125187

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Surado Campus

Vocational Training for foreign Employment


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න