නයිමිරිස් සහ එළවළු පැල විකිණිමට ඇත.

සම්පත් රත්නායක විසින් විකිණිමට14 සැප් 12:42 පවගම්පොල, නුවර

රු 30

තනි පැල වශයෙන් හා සමුහ පැල වශයෙන් නයිමිරිස් හා එළවළු පැල විකිණිමට ඇත


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0714419104

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්