නොර්මල් ඡි ශොක්

රැක්ෂාන් විසින් විකිණිමට 8 ඔක් 10:28 පෙරවරුවත්තල, ගම්පහ

රු 1,300

ගිවිස ගත හැකි මිල


අරන් මාස තුනක් වෙනවා නිල් පාට අලොකයක්( ලයිට් ) එකක් ඇත .ස්ටොප් වොච් ඇත.දිනය.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
විශේෂාංග:
අනුකරණ
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
  • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
  • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

  • අසාමාන්‍ය මිල
    -අමතර ගෙවීම
    අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
    -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න