ණැනපියස පාසල් උපකාරක පංති

Asiri Lakmal විසින් විකිණිමට11 නොවැ 2:51 පවදඹුල්ල, මාතලේ


ණැනපියස අධ්‍යාපනය සදහා 2017 වසරට සිසුන් ඇතුලත් කරගනු ලැබෙි.

5 වසරේ සිට 9 වසර දක්වා විෂයයන්

සිංහල
බුද්ධාගම
ඉතිහාසය
ගණිතය
විද්‍යාව
ඉංග්‍රීසි
භුගෝලය
තොරතුරු තාක්ෂණය

යන විෂය ධාරාවන්
සතියේ දිනවල සහා සතිඅන්තේ දිනවල ඉගැන්වෙි. පංති පැවැත්වෙන්නේ

*තනිව / *කණ්ඩායම් / *නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම් සිදු කරනු ලැබෙි.

දුර්වලව ළමුන් සදහා විශේෂ අවධානය සහා වැඩමුළු පැවැත්වෙි.

ණැනපියස පංති මෙිහේය විම (ආසිරි ලක්මාල් )


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0710388295

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න