නිවසක් විකිනීමට

තරිදු විසින් විකිණිමට18 ජුනි 8:49 පෙරවරුහොරණ, කළුතර

රු 3,700,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


අලන් කාර නිමාවකින් යුතු.නිදන කාමර 3යි නාන කාමර 1යි....වැරන්ඩාවක සහිත..වැඩි විස්තර සදහ විමසීම්

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
සස්සර අඩවිය 106 කුඩාඔලුව තල්ගහවිල පාර..
කාමර:
3
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
60.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
13.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0718324978
 • 0773135162

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්