නිවසක් කුලියට උවමනායි.

Chandana Ariyarathne විසින් කුළියට ගැනිමට අවශ්‍යය 9 දෙසැ 5:25 පවනුවර, නුවර


මහනුවර අවටින් නිවසක් උවමනයි.යුවලක් සදහා..මසකට 10000-15000ත්.අතර මුදලක..


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0784600121

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්