නිවසක් කුලියට සොයයි, මාතලේ

Prasad kaluarachchi විසින් කුළියට ගැනිමට අවශ්‍යය27 සැප් 8:24 පෙරවරුනුවර, නුවර


මහනුවර නගරයට සමීපව පිළිමතලාව, මාතලේ හෝ අඹතැන්න ප්‍රදේශයෙන් නිවසක් කුලියට සොයමි...කාමර 3 - 4 සහිත වාහන නැවැත්විමේ පහසුකම් සහිත ප්‍රධාන මාර්ගයට ආසන්නයේ පිහිටි නිවසක් යෝග්‍යවේ...මාසික කුලිය රු 20 000 - රු 25 000 අතර බලාපොරොත්තු වේ....


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0717204717
 • 0772020148

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්