නිවසේ ඇති ත්‍රි රෝද රථය

Sampath Bandara විසින් විකිණිමට18 ඔක් 1:20 පවගලගෙදර, නුවර

රු 525,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


නිවසේ පරිහරණය සඳහා පමණක් පාවිච්චි කරණ ලඳ රජයේ රැතියාවක නියුතු අයෙකුගේ ත්‍රි රෝද රථය විකිණීමට ඇත. AAF කාණ්ඩයට අයත් 2013 වර්ෂයේ මිලදී ගත් මෙම ත්‍රි රෝද රථය දැනට දාවනය කර ඇත්තේ කි.මී 21,512 වැනි ප්‍රමාණයක්වේ. නියමිත වේලාවට සර්විස් කර ඇති අතර මිලදී ගන්නා මොහොතේ පැවති ටයර්ම දැනටද පවතී. මුදල් හදිස්සියක් නිසාම මෙය විකුණනු ලැබේ.


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0775736515

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න