නිවස විකිණීමට නිට්ටඹුව

Sarath Rathnayake විසින් විකිණිමට 8 නොවැ 3:49 පවනිට්ටඹුව, ගම්පහ

රු 8,500,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


අංගසම්පූර්ණයෙන් යුක්තව ඇති මෙම නිවස ඉතාමත් ඉක්මනින් විකිනීමට අවශ්‍ය වී ඇත ඉක්මනින් අමතන්න ....


ලිපිනය:
නිට්ටඹුව , වතුපිටිවල
කාමර:
3
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
1,300.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0774502431

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්