නිවස විකිණීමට කඩවත.

Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට18 සැප් 2:38 පවකඩවත, ගම්පහ

රු 6,500,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


කාමර තුනකින් සමන්විත අංග සම්පූර්ණ නිවස විකිණීමට කාමර 3 නාන කාමර 1 සේවක වැසිකිලි පහසුකම් දුරකතන හා Peo TV ඇත.
ජලය ළිදෙන් හා ජල නල මගින්.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
82/18, ගෝනහේන පාර, වෑබඩ, කඩවත.
කාමර:
3
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
1,400.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
12.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0773469301
 • 0777573721

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama

Authorized ikman.lk agent in Ragama


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama වෙතින් තවත් දැන්වීම්