නිවස සමග ඉඩමක් විකිණිමටඇත in wariyapola

smcp සේනානායක විසින් විකිණිමට 1 ඔක් 8:59 පෙරවරුවාරියපොළ, කුරුණෑගල

රු 8,500,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


මහකෙලිය පාසලට 350mm පුත්තලම් පාරට40mm නිවස සමග ඉඩම විකිණිමට පිරිසිදු ඔප්පු ජලය විදුලිය ඇත මුදල් හදිස්සියකට ඉක්මනින් විකිනේ

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
ගලගෙදර වාරියපොල
කාමර:
3
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
76,000.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
76.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0774030231

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්