නිවස හා ඉඩම විකිනිම

Jagath Kumara විසින් විකිණිමට 7 ඔක් 10:08 පෙරවරුපානදුර, කළුතර

රු 2,600,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


නළ ජලය තෙකලා විදුලිය පානදුර හොරණ පාරට මිටර් 300 පිරිසිදු ඹප්පු අඩි 10 පාර


ලිපිනය:
42b/1 ශාන්ති මාවත.අලුබෝමුල්ල..පානදුර
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0715666679
 • 0773344441

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්