නිවැරදි මගින් ජපන් යන්න

Dream World Japan Lanka සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට20 සැප් 2:44 පවගම්පහ, ගම්පහ

රු 5,500

කිසිදු මූලික මුදලක් අය නොකෙරේ.
Visa ලැබීමෙන් පසු මුදල් අය කෙරෙනු ඇත.

ඔබගේ සිහිනය ලංකාවෙන් පිටත උසස් අධ්‍යාපණය හැදෑරීමද?

ඒ සදහා සුදුසුම මාර්ගය අප විසින් සලසා දෙනු ලැබෙ.

ජපානයේ උසස් අධ්‍යාපණය සමග අර්ධකාලීන රැකියාවක නිරත වීමට ඔබටත් අවස්තාවක්.

මසකට ලක්ෂ දෙකක පමණ (JPY) මුදලක් උපයාගන්නට ඔබට හැකි වනු ඇත. ඒසදහා නිවැරදි මග අප වෙතින් ලබා ගත හැක .

🔴වංචනිකයන්ට නොරැවටෙන්න

වසර 15 ක් පුරා නොකඩවා රැදී සිටින අප ආයතණය වෙත පැමිණ ඔබගේ සිහිනය සැබෑ කර ගන්න.

අප නියෝජනය කරන පාසැල් පහත දක්වා ඇත

🔴Tokyo🔴,Chiba,

🔴Shizuoka,🔴Nagoya

,🔴Gifu,🔴Osaka,

🔴Kobe,🔴Fukuoka,

🔴Saga,🔴Okinawa

මෙම නගර වල පිහිටා ඇති පාසැල් වලට ඇතුලත් වී ඔබගේ අධ්‍යාපණය සාර්ඨක කර ගත හැක.

සුදුසුකමි:
අ. පො. ස. උසස් පෙළ දක්වා පාසැල් අධ්‍යාපණය.

වයස-19-30 අතර වීම,

ජපන් භාෂා පුහුණුව පැය 150 සමිපූර්ණ කර තිබීම.

NAT N5 සමත් වී සිටින ඔබට මාස 6 ක පාසැල් ගාස්තු ගෙවා පාසැලකට ඇතුලත් විය හැක.

🔵🔴🔵🔴මෙම පහසුකම අප වෙතින් පමණි.

අදම අප අමතා ඔබගේ ස්තානය වෙන් කර ගන්න.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0334545038
 • 0777778478

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Dream World Japan Lanka වෙතින් තවත් දැන්වීම්