නිවාස සහ කර්මාන්ත අලුත්වැඩියා කිරීම

Sagith ruwan perera විසින් විකිණිමට18 සැප් 4:07 පවරාගම, ගම්පහ

ගිවිස ගත හැක

ගිවිස ගත හැක


1.වෝල් ප්ලේන්ට් කිරීම සදහා ,බිත්ති වල පොට් කෝඩ් 2ක් ආලේප කර පොට් කපා පිලර් කෝඩ් 1ක් ආලේප කර තීන්ත කෝඩ් කෝඩ් 2ක් ආලේප කිරීමට රු .18ක් අය කෙරේ.
2.(සොපිට්) සදහා පොට් කෝඩ් 2ක් ආලේප කර පොට් කපා පිලර් කෝඩ් 1ක් ගසා තීන්ත කෝඩ් 2ක් ආලේප කිරීමට රු .24ක් අය කෙරේ .
3.සියලුම (වොල් ප්ලේන්ට්)විවිධ මෝස්තර කරනු ලබයි .
4.දොර ජනෙල් වෝටර් බේස් සහ එනමල් කරනු ලබයි .ඒ සදහා දික් අඩියකට රු .130ක් අය කෙරේ .
5.වතුර කාන්දු විම් සාදනු ලබයි .


සේවා වර්ගය:
ඉදිකිරිම්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0702097011

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්