නිවාස හා ව්‍යාපාරය එකම තැනක පුත්තලමෙන්

wasantha විසින් විකිණිමට 7 නොවැ 7:22 පවභලාවත, පුත්තලම

රු 4,000,000

සියලු පහසුම් හා ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා ..වැඩ් විස්තර සදහා අමතන්න .


ලිපිනය:
puththlam road mundalma
කාමර:
2
නානකාමර:
2
ප්‍රමාණය:
1,345.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
5.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0776245773
 • 0322052284

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න