නිවාස 4ක් අතුලු ඉඩමක් විකිනිමට

Niroshan Chathuranga විසින් අවශ්‍යව ඇත25 නොවැ 5:00 පවමොරටුව, කොළඹ


අන්ග සම්පුර්න නිවාස 4ක් සමග ඉඩම 83ක් පර්චස් අත..


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0756247127

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්