නිට්ටම්බුව අවටින් නිවසක් සොයයි

sanjeewa විසින් අවශ්‍යව ඇත25 සැප් 1:04 පෙරවරුනිට්ටඹුව, ගම්පහ


ලක්ශ 38 ට නොවැඩි විය යුතුය. ,නිට්ටම්බුව නගරයට තරමක් දුරින් උවද ගැටලුවක් නැත.ඉඩමේ ප්‍රමානය පිලිබංද සැලකිල්ලක් නොදක්වයි,ඉතා ඉක්මනින් අමතන්න

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0723899958

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්