නිෂ්පාදන සහයකයින්

Nelu's advertising Services (Pvt) Ltd තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත14 ඔක් 11:01 පෙරවරුනුගේගොඩ, කොළඹ

# තනතුර - නිෂ්පාදන සහයකයින්
======================

අප නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා සහයකයින් අවශ්‍යව ඇත
වයස අවුරුදු 18 - 25 පමණ. පළපුරුද්ද අවශ්‍යව නැත

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා අයදුම් කරන්න.

සුදුසුකම් අනුව වැඩි වැටුපක් බලාපොරොත්තු විය හැක

මානව සම්පත් කළමනාකරු
නෙලූස් ප‍්‍රචාරක පෞද්ගලික සමාගම,
188, හයිලෙවල් පාර, නුගේගොඩ


කර්මාන්ත:
නිෂ්පාදනය සහ ක්‍රියාකරණය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය:
www.nelus.com
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්