නිෂ්පාදන සහ මුද්‍රණ සහායකයින්

Nelus තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත11 නොවැ 2:15 පවනුගේගොඩ, කොළඹ

# තනතුර : නිෂ්පාදන සහ මුද්‍රණ සහායකයින්
=======================

# සුදුසුකම්:

නිෂ්පාදන සහ මුද්‍රණ කටයුතු සඳහා වයස 18-25 තරුණ තරුණියන් අවශ්‍යයයි.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.

නෙලූස් ඇඞ්ස්
හයිලෙවල් පාර
නුගේගොඩ


කර්මාන්ත:
නිෂ්පාදනය සහ ක්‍රියාකරණය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය:
www.nelus.com
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්