මුරුක්කු ආදිය සෑදීමේ උපකරණය

sriyani විසින් විකිණිමට29 නොවැ 4:03 පවමීගමුව, ගම්පහ

රු 100,000

චීනයෙන් ගෙන්වන ලද මල නොබැදෙන විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක මුරුක්කු වැනි පිටි වලින් සාදන කෑම, මොස්තර 3කින් සෑදිය හැකි යන්ත්‍රයක් විකිණීමට ඇත


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0763517533

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න