මුදල් අයකැමි (කාන්තා)

Aglo Restaurant තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත 9 සැප් 10:56 පෙරවරුකැලණිය, ගම්පහ

කැලණිය ප්‍රදේශයේ A ශ්‍රේණියේ අවන්හලක් වන අග්ලෝ රෙස්ටුරන්ට් ආයතනයට (Aglo Restaurant) කඩිනමින් සේවයේ අනුයුක්ත කිරීමට මුදල් අයකැමි - කාන්තා සහා අවන්හල්-කළමණාකාර තැන තුරු සදහා පුරප්පාඩු ඇත. ඒ සදහා පහත සදහන් සුදුසු කම් ඇති අය සතියේ දිනයන් හිදී අදාල දුරකථන අංක වෙත කතා කිරීමෙන් ඉල්ලුම් කල හැක.

මුදල් අයකැමි - කාන්තා

පරිගණක බිල් පද්දති පිළිබද දැනුම සමග සය මසකට වැඩි පළපුරුදු සේවා කාලය

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


කර්මාන්ත:
මුල්‍ය හා ගිණුම්කරණය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0113037627

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්