මතකයෙ රැදෙන සුවද ,ගොවිදු හදුන්කුරු

gayan විසින් විකිණිමට 7 සැප් 12:43 පෙරවරුපන්නල, කුරුණෑගල

රු 220

ගිවිස ගත හැකි මිල


උසස් තත්වයෙ හොඳම හදුන්කුරු ගොවිදු හදුන්කුරු පමණයි දැන් ලන්කවෙ අඩුම මිල 1kg රු 220 පමණයි .අදම අමතන්න ,100kg වඩා ගැනුම්කරුවන්ට විශේෂ වට්ටම්

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0719250595
 • 0775195632

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්