මෝටර් ලොරිය විකිණීම

ගරු සභාපති , සී/ස දළුගම වි.සේ.ස.සමිතිය විසින් විකිණිමට10 ඔක් 3:24 පවකඩවත, ගම්පහ

රු. 855,000

ගිවිස ගත හැක


සීමාසහිත දළුගම විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියට අයත් මෝටර් ලොරිය විකිණීම
වර්ගය - චැන්ගන් (CHANGAN)
සිලින්ඩර් ධාරිතාවය - 2672 cc
වර්ණය - සිල්වර් ග්‍රේ (SILVER GRAY)
ඉන්ධන වර්ගය - ඩීසල්
නිෂ්පාදිත වර්ෂය - 2009
නිෂ්පාදිත රට - චිනය


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
වාහන වර්ගය:
වෙනත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0112925295

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්