මංගල සාරි

M.D.N.D.Gunathilake විසින් විකිණිමට 5 ඔක් 3:39 පවපොලොන්නරුව, පොලොන්නරුව

රු 15,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


සම්පුර්ණ සාරි කට්ටලයම මුදල් හදිස්සියක් මත විකිණීමට ඇත. සාරි 3ක් ඇත.Saloon 1කට වඩා සදුුසුය.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
ලිංගය :
ගැහැනු
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0711407835

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න