මකිටා බෙන්ච් ග්‍රයින්ඩර්

H.A.P.Abesinghe විසින් විකිණිමට 7 දෙසැ 8:11 පෙරවරුඇල්පිටිය, ගාල්ල

රු 22,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


බෙන්ච් ග්‍රයින්ඩර් , හිල්ටි ඇතුලු උපකර්ණ විකිනිමට ජර්මන් වයර් කෝඩ් 15000/=


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0772050024
 • 0769983779

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න