මිරිස් තුනපහ ඇඹරුම් යන්ත්‍රය

ශෂිරංග ලක්ෂාන් විසින් විකිණිමට11 සැප් 3:22 පවමැදිරිගිරිය, පොලොන්නරුව

රු 75,000

උදය නිෂ්පාදනයක් වන (වන්ෂොට්) වර්ගයේ යන්ත්‍රය. එක් මසක් පමණ පාවිච්චි කර ඇත. 5.5hp බෙල්ට් 3මෝටරය සමග. හොඳම තත්වයේ ඇත.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0789955973

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න