මහනුවර වටිණා ඉඩමක් හදිසියේ විකිණේ

k.g.n.p kapukotuwa විසින් විකිණිමට30 ඔක් 10:42 පෙරවරුකටුගස්තොට, නුවර

රු 17,435,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


මහනුවර පේරාදෙණිය යටිහලගල, සියලු පහසුකම් සහිත අලංකාර පරිසරය සහ නිදහස් වටපිටාව සහිත වටිනා ඉඩම හදිසියේවිකිණේ.ගම්ම්රිස් සහ කරාබු වගාවක් සහිතයි. ව්යාිපාරික කටයුත්තක්,වහාවක් හෝ පදින්චියට ඉතා සුදුසුයි.මහනුවරට විනාඩ් 10 කින්.
ප්ර්චස් : 317
තැරැව්කරුවන් අවශ්ය නැත
මිළ සාකච්චා කළ හැකිය


ලිපිනය:
යටිහලගල, මහනුවර
ඉඩම් වර්ගය:
කෘෂිකර්මය, ව්‍යාපාරික, නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
316.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0724132674

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්