මෙම ඉඩම කොටස් කර විකිණීමට ඇත.

Saubagya Property Sale (Pvt) Ltd සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට 6 නොවැ 3:59 පවමාවනැල්ල, කෑගල්ල

රු 1,700,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


හෙම්මාතගම, දිප්පිටිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ පනපුරේ බිම්කොටස් 10ක්,

* මෙම ඉඩම අක්කර 06කින් යුක්ත වන අතර අප ව්සින් මෙය කොටස් කර විකිණීමට දමා අැත.
.
* පර්චසය රැපියල් දසදහසක් පමණී. (රැ:-10,000/-)


ලිපිනය:
ඩොනල්ගේවත්ත, තැන්නේහේන සහ කහඹිලියාව ඒකාබද්ධ ඉඩම
ඉඩම් වර්ගය:
කෘෂිකර්මය, ව්‍යාපාරික, නේවාසික, වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
163.71 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0717191550
 • 0775410410

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Saubagya Property Sale (Pvt) Ltd

Making Your Dreams Come True!


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න