මෙම ඉඩම ඉක්මනින් විකිණිමට ඇත

Sajuna lakranda විසින් විකිණිමට10 ඔක් 1:49 පවතංගල්ල, හම්බන්තොට

රු 8,000,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


සියල් සපිරි සුපිරි තැණකින්...
සුන්දර නිවසක,කඩකාමරයක සිහිනය දකින ඔබට...
වාසනාවන්ත අනගි අවස්ථාවක්...
හුංගම,අගුණුකොලපැලැස්ස ප්‍රධාන මාර්ගයේ අගුණුකොලපැලැස්ස නගරයට ආසන්නයෙන් විකිණීමට ඇත...
* තෙකලා විදුලිය
* පිරිසුදු ඔප්පු
* නිසංසල පරිසරය
* පර්චසයක් රු.200000


ලිපිනය:
හුංගම පාර,දිසාගම,අඟුණුකොළපැලැස්ස
ඉඩම් වර්ගය:
ව්‍යාපාරික, නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
40.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0715324011
 • 0711401117

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්