මේසන් වැඩ

චම්පික විසින් විකිණිමට28 අගෝ 6:26 පෙරවරුරාජගිරිය, කොළඹ


මේසන් වැඩ. ටයිල් ඇල්ලීම. ජල නල සවිකිරීම. මෝල්ඩින් වැඩ. පරන නිවෙස් අලුත් වැඩියාව. නිවෙස් පින්තාරැ කිරීම. නාන කාමර සැදීම.බිත්ති දියඇලි සැදීම. (විස්වාසව වැඩ කරවාගන්න අපට කතාකරන්න) චම්පික


සේවා වර්ගය:
ඉදිකිරිම්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0786648574
 • 0715197202

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්