මේස පන්දු පුහුණුකරු ගෙදරට පැමිණ

hasintha madusanka විසින් විකිණිමට 2 දෙසැ 10:23 පෙරවරුමීගමුව, ගම්පහ

රු 1,000

ගිවිසගත හැකි මිල


මේස පන්දු ක්‍රීඩාව පුහුණු කරනු ලැබේ. ගෙදරට පැමිණ පුහුණු කරනු ලබේ. පැයකට අය කරනු ලැබේ. මීගමුව අවටින්. පමණක් විමසන්න. . අලුතින් පටන් ගන්න කැමති අයත් විමසන්න.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0713519523

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්