මදුරුවන් විකර්ශන උපකරණය

dinithi විසින් විකිණිමට 2 දෙසැ 9:31 පවනාරම්මල, කුරුණෑගල

රු 1,600

ගිවිස ගත හැකි මිල


මදුරුවන් කෘමීන් මීයන් කුඩා සතුන් ඔබගේ සීමාවෙන් ඉවත් කිරීමට මෙම උපකරණය සකසා ඇත...
600/= සිට
රසායනික ද්‍රව්‍ය
දුම් නොමැත

ඔබගේ කිරි කැටි දරුවාට අරක්ෂිත ත ව සකසා ඇත.. විස්තර සදහා අමතන්න..


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0773532610

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න