මදුරුවන් මර්දන උපකරණය

www.lankateleshopping.com විසින් විකිණිමට 1 දෙසැ 3:20 පවමහරගම, කොළඹ

රු 650

ගිවිස ගත හැකි මිල


ඔබෙගේ කුඩා දරුවන් මදුරුවන් ගෙන් අරක්ෂිත ව තබා ගනීමට මෙමෙ උපකරණය යොදා ගනී.
ලoකාවේ අඩුම මිල අපෙන් lankateleshopping වෙතින් ....


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0773532610
 • 0750527905

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්