මදුරුවන් ඉවත් කරන ස්ටිකරය

dinithi විසින් විකිණිමට19 නොවැ 10:23 පවකඩවත, ගම්පහ

රු 100

කුඩා ළමුන්ට ඉතා සුදුසුයි... ව්නොද ගමන් සදහා මදුරු කරදර නොමැති ව රාත්‍රි ය පහන් කිරිමට කදිමයි..
@විස්තර සදහා අමතන්න ...


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0773532610

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න