මදුරු මර්දන උපකරණය

lankateleshopping විසින් විකිණිමට30 නොවැ 8:24 පවදෙල්ගොඩ, ගම්පහ

රු 650

කුඩා ළමයින් සිට්න නිවාස වලට අනිවාර්යයෙන් අවශ්‍ය මදුරු මර්දන උපකරණය දැන් ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැකිය...
(මෙම මිල තොග අවසන් වන තුරු පමනයි..) වෙනත් ප්‍රසිද්ධ ආයතන වල මෙම උපකරණය ඉතා ඉහල මිල ගනන් වලට අලවි කිරීමට ඇත...


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0773532610

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න